Expertises

Wordt u geconfronteerd met bouwgebreken aan uw bestaande woning, nieuwbouw of verbouwing? 

Dan analyseert T.A.D. bvba de problematiek, geven wij advies inzake mogelijke oplossingen en stellen wij een gedetailleerd en geargumenteerd verslag op voor een eventuele juridische verdediging.

Technisch Adviesbureau Declerck - Expertises
Technisch Adviesbureau Declerck - Expertises

De zeer sterk toegenomen technische complexiteit van onze samenleving leidt ertoe dat deskundigenonderzoek een prominente rol verworven heeft in juridische besluitvormingsprocessen.

Steeds vaker velt de rechter, de arbiter of de verzekeraar slechts een oordeel aan de hand van de conclusies van een expert.

Laat u dus bijstaan door een deskundige in bouwzaken. Dit is een bouwexpert die door uzelf wordt aangeduid om u op technisch vlak bij te staan en uw belangen te verdedigen.